ประวัติวงดนตรีสังคีตสัมพันธ์

วงดนตรีสังคีตสัมพันธ์ (Sangkhitsampan Band) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2525  โดยครูวินัย จุลบุษปะ และครูศรีสุดา รัชตะวรรณ อดีตนักร้องประจำวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และวงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยมีอาจารย์เสถียร ปานคง อดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ควบคุมวงดนตรีในยุคนั้น แรกเริ่มเดิมทีสถานที่ทำการของวงดนตรีตั้งอยู่ที่บ้านซอยวัดมะกอก (วัดอภัยทายาราม) ถนนราชวิถี เขตพญาไท ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร  

ในระยะแรก นอกจากจะมีครูวินัย จุลบุษปะ และครูศรีสุดา รัชตะวรรณ ที่เป็นนักร้องประจำวงดนตรีแล้ว ยังมีนักร้องระดับบรมครูท่านอื่นๆ อีกมากมายที่ร่วมขับขานบทเพลงแนวกรมประชาสัมพันธ์กับวงดนตรี อาทิ คุณเลิศ ประสมทรัพย์ คุณสมศักดิ์ เทพานนท์ คุณชวลี ช่วงวิทย์ คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี คุณบุษยา รังสี คุณวรนุช อารีย์ คุณมาริษา อมาตยกุล คุณยรรยงค์ เสลานนท์ คุณอโศก สุขศิริพรฤทธิ์ คุณพรรณี สกุลชาคร คุณสุรพล วันประเสริฐ คุณโฉมฉาย อรุณฉาน และคุณผจงพิศ พุฒพล เป็นต้น

วงดนตรีสังคีตสัมพันธ์ ได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบบทเพลงแนวกรมประชาสัมพันธ์มากมาย โดยมีการจัดแสดงประจำตามสถานที่บริเวณแถวปิ่นเกล้า และแถวกล้วยน้ำไท นอกจากนั้น ยังมีการแสดงตามสถานที่อื่นๆ อีกทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวัด ซึ่งจะเป็นทั้งงานบันเทิงรื่นเริง และงานเต้นรำ รวมถึงการแสดงเพื่อออกอากาศรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์อีกด้วย   

ครูวินัย จุลบุษปะ และครูศรีสุดา รัชตะวรรณ ร่วมกับอาจารย์เสถียร ปานคง ยังได้ฝึกฝนและพัฒนานักร้องดาวรุ่งขึ้นมาอีกหลายท่าน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความนิยมของประชาชน พร้อมกับมีนักร้องดาวรุ่งอื่นๆ ที่เข้ามาร่วมงานกับวงดนตรีฯ อาทิ คุณวิษณุ มหามิตร คุณธวัชชัย เปรื่องอารมณ์ คุณโสมรัศมิ์ เกาวนันท์ คุณนาตยา ตะวันมาศ คุณพัชนี พ่วงพงษ์ คุณสุมาลี อินทรอาจ คุณจงกลนี ศักดิ์วงษ์ คุณพีรญา กลับวงศา คุณสุภาพร ชำนิราชกิจ คุณอรุณวตี ฉัตรเท คุณวัชระ ปั้นสิริ และคุณสุมาลี มั่นชวนนท์ โดยมีอาจารย์เสถียร ปานคง เป็นผู้ควบคุมวงดนตรี 

ในปี พ.ศ. 2544 คุณนาตยา ตะวันมาศ ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวงดนตรีสังคีตสัมพันธ์ โดยมีอาจารย์ประวัติ ไวนิทรา เป็นผู้ควบคุมวงดนตรี และมีคุณผจงพิศ พุฒพล คุณธวัชชัย เปรื่องอารมณ์ คุณจงกลนี ศักดิ์วงษ์ คุณพีรญา กลับวงศา คุณอรุณวตี ฉัตรเท คุณวัชระ ปั้นสิริ และคุณธนกรณ์   ยีรัญสิริ เป็นนักร้องประจำวงดนตรีร่วมกับนักร้องระดับบรมครู อาทิ คุณวรนุช อารีย์ คุณมาริษา อมาตยกุล คุณอโศก สุขศิริพรฤทธิ์  คุณพรรณี สกุลชาคร และคุณโฉมฉาย อรุณฉาน ที่ให้เกียรติร่วมงานกับวงดนตรีเสมอมา

และในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วงดนตรีสังคีตสัมพันธ์ ได้ย้ายสำนักงานมาประจำอยู่ที่ บ้านเลขที่ 23 ซอยเพชรเกษม 62/4 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 10160  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 089-500-5165, 083-080-6078, 095-775-3999  E-Mail: sangkhitband@gmail.com  Facebook: วงดนตรีสังคีตสัมพันธ์  YouTube channel: สังคีตสัมพันธ์  และเว็ปไซต์: www.sangkhit.com ซึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ สามารถทำให้ผู้ที่ชื่นชอบผลงานของวงดนตรีสามารถเข้าถึงข้อมูลกิจกรรม และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

       "ก้าวย่างใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป วงดนตรีสังคีตสัมพันธ์ ยังคงสืบสานเจตนารมณ์เดิม และมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิผล พร้อมกับรักษาไว้ซึ่งแบบแผนการขับร้อง และบรรเลงบทเพลงแนวกรมประชาสัมพันธ์ การฝึกสอนเทคนิควิธีการขับร้องเพลงแก่คนรุ่นใหม่ โดยใช้บุคลากรของวงดนตรีรวมถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถในการขับร้องมาร่วมขับร้องกับวงในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อรับใช้สังคมในงานรื่นเริงตามวาระต่างๆ โดยทางวงดนตรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะยังคงได้รับการต้อนรับ และสนับสนุนจากสังคมตลอดไป"


ข้อมูล: ปริญญา ป้องรอด 18 พฤษภาคม 2560